CHUYÊN ĐỀ Dạy học theo định hướng giáo dục STEM : Giáo viên Cao Tiến Linh

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC STEM
  2. Giáo dục STEM trên thế giới

Trong một thập kỷ trở lại đây nghiên cứu về giáo dục STEM đã, đang được rất nhiều nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu và xu hướng nghiên cứu về lĩnh vực này sẽ còn tiếp tục được phát triển mạnh mẽ. Hiện tại chương trình giáo dục thế kỷ XX chủ yếu tập trung vào Khoa học và Toán học mà ít quan tâm tới Kĩ thuật và Công nghệ. Thực tế hiện nay cho thấy trong giáo dục không có Công nghệ và Kĩ thuật thì HS chỉ được trang bị những kĩ năng về lí thuyết, khái niệm, nguyên lí, công thức, định luật mà không được trang bị kiến thức để áp dụng vào thực tiễn. Vì vậy, vai trò và việc kết hợp Công nghệ và Kĩ thuật trong STEM hiện nay như thế nào cũng là một hướng nghiên cứu được rất nhiều sự quan tâm.

  1. Giáo dục STEM tại VIỆT NAM
  2. tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1GDqTb2eed1I2J-8ajto9x3P-G3xUI_AX/view?usp=sharing