Giáo án TPACK- Quan hệ từ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian

45’

Trường: THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

Giáo viên: Lê Thị Tuyết Trinh

Lớp: Lớp 7

Môn Học: Ngữ Văn

Học Kỳ: 1

  Tựa Đề Bài Học: Quan hệ từ
1)  Tiêu chuẩn năng lực chung học sinh cần đạt

1.1)    Nắm được thế nào là quan hệ từ

1.2)    Với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ giáo viên, học sinh cùng với bạn mình dùng công cụ công nghệ để học bài, hiểu bài hiệu quả.

2)  Tiêu chuẩn năng lực cơ bản học sinh cần đạt

2.1)         – Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.

2.2)         – Năng lực chuyên biệt: NL ngôn ngữ, NL tư duy.

3)  Mục đích cụ thể học sinh cần đạt sau khi kết thúc giờ học

–  Việc sử dụng quan hệ từ trong giao tiếp và tạo lập văn bản

4)  Các chỉ số đánh giá

4.1)    Xác định được quan hệ từ

4.2)    Khả năng vận dụng, đặt câu có quan hệ từ

5)  Phương pháp sư phạm

5.1) Giáo viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các thanh công cụ công nghệ.

5.2) HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm.

 

35’

6)  Các bước lên lớp

6.1)         Khởi động – Dẫn nhập vào bài mới thông qua trò chơi Lucky number. HS quan sát LCD TV và tham gia trò chơi.

6.2)         Hình thành kiến thức:

Cho HS đăng nhập vào tài khoản Padlet, làm việc nhóm đôi xem và thực hiện yêu cầu trong video tương tác về bài học “Quan hệ từ” qua máy tính.

Nội dung 1: Tìm hiểu thế nào là quan hệ từ

HS tiếp tục sử dụng Padlet và thực hiện các yêu cầu sau:

➔     Tìm hiểu khái niệm Quan hệ từ bằng cách quan sát ví dụ.

➔     Nêu các quan hệ từ thường gặp.

➔     Làm bài tập

Nội dung 2: Sử dụng quan hệ từ

Chia HS thành 8 nhóm lớn, thảo luận qua padlet, làm bài tập để tìm hiểu về cách sử dụng của quan hệ từ.

Nội dung 3: Tổng kết

➔     GV hướng dẫn HS tự tổng kết kiến thức bằng sơ đồ tư duy.

➔     Làm mẫu  cho HS bằng một sơ đồ tư duy

6.3)         Luyện tập

➔     Giáo viên sử dụng thanh công cụ google slide trình chiếu bài tập.

➔     HS thảo luận cặp đôi làm bài.

10’  7) Đánh giá

Giáo viên giúp học sinh tự đánh giá về sự hiểu biết của họ về việc sử dụng quan hệ từ thông qua:

➔      Phiếu học tập , sau khi hoàn thành HS đổi phiếu tự chấm điểm cho nhau. ( 8 điểm)

➔     HS tham gia trò chơi Kahoot (  2 điểm)

Đảm bảo được các tiêu chí sau:

➔     Xác định được quan hệ từ

➔     Khả năng vận dụng, đặt câu có quan hệ từ

  8) Tài liệu và các công cụ công nghệ

8.1)         Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 1

8.2)         Thảo luận về bài học trên Padlet: https://padlet.com/trinhtuyetle91/kz34w1f8lqu44p95

8.3)         Trò chơi ôn tập: https://create.kahoot.it/details/8e9a22e7-65c9-42e1-bae8-667addc4f1a2

8.4)         Sơ đồ tư duy https://classroom.google.com/c/MTE2MTA1MDU3MjQ3/sp/NTI0NDU2MTQ3NDBa/all

8.5)         Hỗ trợ giảng dạy trên lớp:

https://docs.google.com/presentation/d/1DoB24b_Wit_mLFjWryo2ZGwqcqXKT1yE1L1fxqaIzI8/edit

8.5)   Video tương tác: https://edpuzzle.com/media/5f237fe29c8b2e3fd63b4b68