Chuyên đề cấp trường :STEM giáo viên ths Cao Tiến Linh

Lượt xem:

Đọc bài viết

CHỦ ĐỀ: CHẾ TẠO MÁY BẮN ĐÁ

Ngày soạn:

  1. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC
  2. Kiến thức

– Nắm được nội dung của các bài Vật Lí của:

Đo độ dài, Lực, Đơn vị Lực, Trọng lượng, Máy cơ đơn giản (ròng rọc).

– Nắm được kiến thức lịch sử phát triển vũ khí chiến tranh qua các thời kì Cổ đại & Trung đại.

– Nắm được cách tính toán cơ bản.

– Nắm được cách vẽ một bản vẽ kĩ thuật.

  1. Kĩ năng

– Xây dựng được trách nhiệm làm việc nhóm, phân chia công việc trong nhóm.

– Sử dụng mạng Internet để tìm kiếm thông tin hiệu quả.

– Kĩ năng thuyết trình.

  1. Thái độ

– Có tính cần cù, chịu khó trong công việc được giao.

– Có tinh thần hợp tác nhóm, quản lí nhóm.

– Có thái độ yêu thích khi được học STEM.

– Tạo niềm tin vào khoa học kỹ thuật.

– Khơi dậy tinh thần hăng say nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

– Định hướng nghề nghiệp tương lai.

  1. Năng lực cần phát triển

nguồn dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=DAIHTEdu5dI